Parafialny zespół Caritas

Celem Caritas Parafii jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia działalność charytatywna, jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniowymi, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej.

 

Zadaniami Caritas Parafii są w szczególności:

1. Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:

* kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,

* przygotowywanie akcji charytatywnych,

            * uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych.

2. W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii, przy czym nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia pomocy, w miarę istniejących środków, poza teren parafii.

3. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności:

 • rodzinom, w szczególności wielodzietnym,
 • osobom chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym,
 • dzieciom i młodzieży zaniedbanej,
 • osobom ubogim i przeżywającym inne trudności życiowe.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS - ROK 2015

 

I. Działalność Parafialnego Zespołu Caritas

1. Rozprowadzanie świec wigilijnych 453,60 zł

2. Rozprowadzanie paschalików 245,52 zł

3. Skarbonki wielkopostne (Jałmużna Wielkopostne) 146,72 zł

4. Ofiary składane do puszek wg zwyczaju parafii 7.454,71 zł + 4,00 EUR

5. Sprzedaż palm wielkanocnych 624,09 zł

 

Razem 8.924,64 zł + 4,00 EUR

 

II. Działania

1. Dofinans. kolonii dla dzieci/młodzieży 6 dzieci 1.070,00 zł

2. Wsparcie finansowe rodziny – art. spożywcze, śr. czystości itp. 4 rodziny 928,61 zł

3. Inne zakupy: 360,00 zł

4. Obiady dla dzieci - w szkole 6-7 dzieci 6.456,00 zł

Razem 8.814,61 zł

 

saldo początkowe 1.169,56 zł

przychody w wymienionym okresie 8.924,64 zł + 4 ,00 EUR

wydatki w wymienionym okresie 8.814,61 zł

saldo końcowe 1.279,59 zł + 4 ,00 EUR

 

Wrocław, 07.01.2016r.

Sporządził: Wojciech Bernaś

DZIAŁALNOŚĆ

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS - ROK 2014

 

Parafia pw. Alberta Wielkiego

we Wrocławiu - Sołtysowicach; ul. Redycka 10/12, 51-169 Wrocław

 

I. Dane dotyczące członków

 

liczba członków zwyczajnych

liczba członków wspierających

(jeśli są takie osoby)

16

0

 

II. Działalność Parafialnego Zespołu Caritas:

 

 1. Pozyskiwanie środków

 

poz.

Podejmowane dzieła i akcje

ilość/liczba

wpływy (kwota)

1.

Rozprowadzanie świec wigilijnych (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom)

160 m.,

20 d.

580,87 zł

2.

Rozprowadzanie paschalików (Wielkanocne Dzieło Caritas)

 

-

252,26 zł

3.

Skarbonki wielkopostne (Jałmużna Wielkopostna)

 

 

234,83 zł

4.

Ofiary składane do puszek wg zwyczaju parafii

8 zbiórek

6.064,98 zł

5.

Inne źródła pozyskiwania środków (proszę wymienić poniżej)

Sprzedaż palm wielkanocnych

1

1.114,27 zł

 

razem 8,247,21 zł

W poz. 1-3 wskazane kwoty dotyczą środków jakie pozostały dla PZC po odprowadzeniu części środków do Caritas Diecezjalnego.

 

 1. Działania

 

poz.

rodzaj wydatku

liczba/ilość osób

Koszt (wartość)

1.

Dofinansowanie kolonii dla dzieci/młodzieży

 

2 dzieci

480,00 zł

2.

Wyprawki szkolne

 

2 uczniów

483,33 zł

7.

Opłata rachunków za prąd, gaz itp. – wsparcie finansowe rodziny

 

5 rodzin

1.495,89 zł

8.

Inne zakupy (jakie?): zakup węgla

 

1 rodzina

850,00 zł

10.

Obiady dla dzieci - w szkole

 

6 dzieci/

miesięcznie

5.802,00 zł

razem 9.111,22 zł

 

 1. Działania, inicjatywy, akcje podejmowane przez PZC, nie wymienione powyżej:

- zbiórka przyborów szkolnych na początku września – przekazano w szkole przybory 29 uczniom.

 

Wrocław, 04.01.2015r.

 

Sporządził: Wojciech Bernaś

Skarbnik PZC

 

Wykaz przyborów szkolnych

przekazanych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4

przez Parafialny Zespół CARITAS

przy parafii pw. Alberta Wielkiego

 

 

poz.

Nazwa artykułu

Ilość

1.

Zeszyty A5

207 szt.

2.

Tornistry

2 szt.

3.

Piórniki

5 szt.

4.

Piórniki z wyposażeniem

7 szt.

5.

Flamastry

15 zestawów

6.

Pióra kulkowe

1 op. (4 szt.)

7.

Długopisy żelowe

1 zestaw

8.

Ołówki

64 szt.

9.

Plasteliny

25 zestawów

10.

Zestawy kredek 10-12 szt.

28 op.

11.

Zestawy kredek 6 szt.

26 op.

12.

Zestaw dużych kredek

1 op.

13.

Pastele olejowe

8 op.

14.

Gumki do mazania

29 szt.

15.

Temperówki

10 szt.

16.

Linijki

2 szt.

17.

Zestawy linijek

4 szt.

18.

Nożyczki

12 szt.

19.

Kleje

6 szt.

20.

Farby

20 op.

21.

Bloki rysunkowe

40 szt.

22.

Bloki techniczne

15 szt.

23.

Bloki papieru kolorowego

9 szt.

24.

Długopisy

26 szt.

25.

Długopisy w pudełku 50 szt.

1 op.

26.

Zestawy długopisów kolorowych

2 op.

27.

Zestawy kredek świecowych

8 op.

28.

Notesy

4 szt.

29.

Worki gimnastyczne

2 szt.

30.

Kreda

2 op.

31.

Pudełko śniadaniowe

1 szt.

32.

Teczki z gumką

5 szt.

33.

Atlas geograficzny

1 szt.

34.

Skoroszyt A5

1 szt.

35.

Zeszyty papierów kolorowych A5

5 szt.

36.

Zakreślacze

1 op. (4 szt.)

37.

Pióra wieczne chińskie

11 szt.

38.

Cienkopisy

1 op.

39.

Zestaw pędzelków

1 op.

40.

Farby w tubach

1 op.

 

Wrocław, 04.09.2014r.

 

Sporządził:

Wojciech Bernaś

Skarbnik PZC

DZIAŁALNOŚĆ

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS W 2013 ROKU

 

Parafia pw. Alberta Wielkiego

we Wrocławiu - Sołtysowicach; ul. Redycka 10/12, 51-169 Wrocław

 

 1. Dane dotyczące członków

 

liczba członków zwyczajnych

liczba członków wspierających

(jeśli są takie osoby)

16

0

 

 1. Działalność Parafialnego Zespołu Caritas

 

 1. Pozyskiwanie środków

 

poz.

Podejmowane dzieła i akcje

wpływy (kwota)

1.

Rozprowadzanie świec wigilijnych (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom)

335,00 zł

2.

Rozprowadzanie paschalików (Wielkanocne Dzieło Caritas)

180,00 zł

3.

Skarbonki wielkopostne (Jałmużna Wielkopostna)

388,00 zł

4.

Ofiary składane do puszek wg zwyczaju parafii

2.850,57 zł

5.

Ofiary z imprez parafialnych (np. festyny, loterie, inne)

424,00 zł

6.

Inne źródła pozyskiwania środków (proszę wymienić poniżej)

Sprzedaż palm wielkanocnych (po odliczeniu kosztów zakupu palm)

450,00 zł

 

razem         4.627,57 zł

W poz. 1-3 wskazane kwoty dotyczą środków jakie pozostały dla PZC po odprowadzeniu części środków do Caritas Diecezjalnego.

                                                                                                                         

 1. Działania:

 

poz.

rodzaj wydatku

ilość osób

Koszt (wartość)

1.

Wyprawki szkolne

2 uczniów

674,00 zł

2.

Zakup protezy

1 osoba

1.100,00 zł

3.

Opłata rachunków za prąd, gaz itp. – wsparcie finansowe rodziny

2 rodziny

400,00 zł

4.

Inne zakupy: zakup materiałów biurowych, obrazków do rozdawania itp.

-

111,78 zł

5.

Obiady dla dzieci w szkole od września do grudnia 2013

3 dzieci

1.086,00 zł

                                                                                                            razem         3.371,78 zł

 

Sporządził: Wojciech Bernaś

     Skarbnik PZC

Jesteśmy na Facebooku! Zobacz, polub, obserwuj...

Msze Święte

 

Niedziela: 8:00; 10:00 (rodzinna); 11:30; 18:00

w tygodniu: 6:30; 9:00; 18:00

 

Spowiedź Św. 15 min przed każdą Mszą Św.

 

Kancelaria parafialna czynna od od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej.

Sakramenty - wszystko o potrzebnych dokumentach, itp.

GODZINKI

niedziela, godz. 7.40.

MSZE ŚWIĘTE PORANNE

dni powszednie, godz. 6.30.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

dni powszednie, godz. 8.45.

KATECHUMENAT

I - poniedziałek, godz. 19.00.

II - wtorek, godz. 19.15.

CHÓR PARAFIALNY

wtorek, godz. 19.00.

KRĄG BIBLIJNY

wtorek, godz. 20.00.

(od 27.09)

SCHOLKA DZIECIĘCA

poniedziałek, godz. 17.30.

LSO

środa, godz. 17.00.

ADORACJA

środa, godz. 20.00.

Skorzystaj z zaproszenia! Bóg czeka na Ciebie. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi Św.

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

czwartek, ok. godz. 18.30.

FRATERNIA DZIECIĘCA ALBERCIK

piątek, godz. 16.00.

Porad udziela Pani adwokat

Aleksandra Wilk-Fojud

Róża Różańcowa Rodziców to modlitwa za dzieci małe, duże, a także te, które mają już swoje dzieci. Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie? Przeczytaj!

Nakrętki składamy w kościele, do opisanej beczki.

Darmowy licznik odwiedzin

Licznik działa od 9.08.2015.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny

© Parafia św. Alberta Wielkiego we Wrocławiu