Krąg biblijny dla dorosłych

Rozpoczęliśmy nowy cykl rozważań poświęcony listowi św. Pawła do Rzymian.

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 20.00.

 

List św. Pawła do Rzymian (Rz)

 

Można ustalić, iż List do Rzymian został napisany w Koryncie pod koniec trzeciej podróży misyjnej św. Pawła. Pisał ten list pod dyktandem Apostoła bliżej nie znany Tercjusz, Kościołowi zaś rzymskiemu doręczyła go najprawdopodobniej Febe, chrześcijanka z korynckiego portu Kenchry.

List powstał z założeń ściśle osobistych: zapowiada wizytę Apostoła w Kościele rzymskim, prosi o udzielenie mu pomocy w zamierzonej podróży do Hiszpanii. Osobowość Apostoła sprawiła, że tematyka listu wychodząc od spraw osobistych wyraziła się w przedziwnej głębi wielu zagadnień teologicznych. Pełen urzekającej pokory i dobroci ton listu ma swoją przyczynę w tym, że św. Paweł pisze do gminy chrześcijańskiej, której sam nie zakładał. 

 

List ten mówi o powołaniu wszystkich ludzi do wiary i zbawienia, o stosunku łaski do natury, o grzechu pierworodnym (najpełniejsze pouczenie), o istocie wolności chrześcijańskiej, o szlachetnym liberalizmie we współżyciu w Kościele, o roli żydów wobec Objawienia w obu przymierzach. Skupia się jednak wokół myśli powszechnego usprawiedliwienia. Teza główna Rz - to usprawiedliwienie, które dokonuje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. List ten stanowi na wskroś soteriologiczną syntezę całej teologii Apostoła Narodów. 

 

 

Nie odsłania się najgłębszych ran przed nieznanymi osobami. Jezus zaś stanął i odsłonił wszystkie rany. Nie tylko odsłonił, ale i pozwolił się dotknąć. Słowa Jego były namacalne, a radość nie była zwykłą emocją, lecz stanem szczęścia. Ten, którego widzieli zniszczonego i zmiażdżonego na krzyżu, stanął przed nimi tryskający pokojem i radością, mając otwarte rany, ale pozbawiony bólu i emanujący szczęściem. Tak to widział i przeżywał młodziutki Jan. Tak ujmuje istotę swojego doświadczenia wiary. Wszystkiego tego, czego doświadczył jako człowiek młody, jako człowiek dorosły, jako człowiek stary. Bez wytchnienia poszukuje odpowiedzi na pytania kim jest Jezus, którego doświadczył? Kim jest Jezus, którego on zobaczył? Odkrywa, że wiara w Jezusa to są nowe narodziny. Można więc powiedzieć, że tak jak osoba Jezusa oznacza nowe stworzenie świata, tak uwierzenie w Jezusa stanowi nowe narodziny człowieka.

 

Zapraszamy do wspólnej lektury i medytacji nad Ewangelią według św. Jana. Lektura pasjonująca i olśniewająca. Wtorek, godz. 20.00.

Zapraszamy do rozważania księgi Ozeasza, która już od pierwszych stron szokuje. Przesłaniem jej jest dramat wzgardzonej miłości. Oto Bóg poleca swojemu prorokowi, by ożenił się z kobietą trudniącą się nierządem.

Los proroka staje się wymowną ilustracją losu Boga w spotkaniu z człowiekiem grzesznym. Boga zdradzonego, odepchniętego i poniżonego przez małżonkę, której udzielił tylu darów i którą tak ukochał.

Księga ukazuje całą gamę uczuć Boga zaprawionych goryczą z powodu takiego postępowania: Bóg prosi, upomina, żali się, niepokoi się, alarmuje, zapytuje. Jest to straszliwy i tragiczny dramat zawiedzionej miłości. Dramat Stwórcy i dramat człowieka, powtarzający się we współczesności. Szeroka amplituda uczuć Boga w stosunku do człowieka, począwszy od najczulszych wyznań aż do najstraszniejszych gróźb faluje poprzez cały utwór prorocki. Księga Ozeasza przedstawia napięcia charakterystyczne dla współczesnego człowieka decydujące o tym, że jej lektura jest szczególnie pasjonująca. Bóg nigdy nie przemawiał tak do człowieka…


ZAPRASZAMY: WTOREK g. 20.00. Należy wziąć Pismo św.

Jesteśmy na Facebooku! Zobacz, polub, obserwuj...

Msze Święte

 

Niedziela: 8:00; 10:00 (rodzinna); 11:30; 18:00

w tygodniu: 6:30; 9:00; 18:00

 

Spowiedź Św. 15 min przed każdą Mszą Św.

 

Kancelaria parafialna czynna od od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej.

Sakramenty - wszystko o potrzebnych dokumentach, itp.

GODZINKI

niedziela, godz. 7.40.

MSZE ŚWIĘTE PORANNE

dni powszednie, godz. 6.30.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

dni powszednie, godz. 8.45.

KATECHUMENAT

I - poniedziałek, godz. 19.00.

II - wtorek, godz. 19.15.

CHÓR PARAFIALNY

wtorek, godz. 19.00.

KRĄG BIBLIJNY

wtorek, godz. 20.00.

(od 27.09)

SCHOLKA DZIECIĘCA

poniedziałek, godz. 17.30.

LSO

środa, godz. 17.00.

ADORACJA

środa, godz. 20.00.

Skorzystaj z zaproszenia! Bóg czeka na Ciebie. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi Św.

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

czwartek, ok. godz. 18.30.

FRATERNIA DZIECIĘCA ALBERCIK

piątek, godz. 16.00.

Porad udziela Pani adwokat

Aleksandra Wilk-Fojud

Róża Różańcowa Rodziców to modlitwa za dzieci małe, duże, a także te, które mają już swoje dzieci. Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie? Przeczytaj!

Nakrętki składamy w kościele, do opisanej beczki.

Darmowy licznik odwiedzin

Licznik działa od 9.08.2015.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny

© Parafia św. Alberta Wielkiego we Wrocławiu