Chrzest Święty

KKK 1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

 

Rodzice (opiekunowie) dziecka:

Zgłaszają dziecko do kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem. Powinni spełnić następujące wymagania:

 

I Do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest:

1) wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu),

2) metryka ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia slubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego),

3) nazwiska i imiona chrzestnych z adresem zamieszkania,

4) zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami,

5) jeżeli rodzice są spoza naszej parafii, potrzebne jest pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest w innej parafii.

 

II Przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Św.

 

Rodzice są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu).

 

Wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:

1) doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień),

2) przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (Spowiedź Św., I Komunia Św., Bierzmowanie),

3) modlą się razem z dzieckiem i za dziecko,

4) wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rodznicę Chrztu Św. i imieniny,

5) uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie - pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość i szacunek do starszych).

 

Rodzice chrzestni dziecka:

 

Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

 

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,

2) ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku

3) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,

4) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,

5) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Obowiązki rodziców chrzestnych:

1) przed udzieleniem Sakramentu Chrztu obowiązkowo uczestniczą w konferencji chrzcielnej oraz przystępują do Sakramentyu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Św.,

2) dostarczają z parafii miejsca zamieszkania zaświadczenie od duszpasterza, stwierdzając, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej,

3) pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki),

4) prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością),

5) w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.

TERMINY NAUK PRZEDCHRZCIELNYCH W ROKU 2017 (poniedziałki, godz. 19.00.):

 

27.03, 24.04, 29.05, 26.06, 31.07, 28.08, 25.09, 30.10, 27.11, 18.12

Jesteśmy na Facebooku! Zobacz, polub, obserwuj...

Msze Święte

 

Niedziela: 8:00; 10:00 (rodzinna); 11:30; 18:00

w tygodniu: 6:30; 9:00; 18:00

 

Spowiedź Św. 15 min przed każdą Mszą Św.

 

Kancelaria parafialna czynna od od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej.

Sakramenty - wszystko o potrzebnych dokumentach, itp.

GODZINKI

niedziela, godz. 7.40.

MSZE ŚWIĘTE PORANNE

dni powszednie, godz. 6.30.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

dni powszednie, godz. 8.45.

KATECHUMENAT

I - poniedziałek, godz. 19.00.

II - wtorek, godz. 19.15.

CHÓR PARAFIALNY

wtorek, godz. 19.00.

KRĄG BIBLIJNY

wtorek, godz. 20.00.

(od 27.09)

SCHOLKA DZIECIĘCA

poniedziałek, godz. 17.30.

LSO

środa, godz. 17.00.

ADORACJA

środa, godz. 20.00.

Skorzystaj z zaproszenia! Bóg czeka na Ciebie. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi Św.

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

czwartek, ok. godz. 18.30.

FRATERNIA DZIECIĘCA ALBERCIK

piątek, godz. 16.00.

Porad udziela Pani adwokat

Aleksandra Wilk-Fojud

Róża Różańcowa Rodziców to modlitwa za dzieci małe, duże, a także te, które mają już swoje dzieci. Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie? Przeczytaj!

Nakrętki składamy w kościele, do opisanej beczki.

Darmowy licznik odwiedzin

Licznik działa od 9.08.2015.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny

© Parafia św. Alberta Wielkiego we Wrocławiu