Małżeństwo

Narzeczeni powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej (w parafii narzecznej lub narzeczonego) najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu przedstawienia dokumentów i spisania protokołu rozmów przedmałżeńskich.

 

Wymagane są następujące dokumenty:

1) gdy narzeczeni są spoza Parafii, należy uzyskać zgodę od Proboszcza swojej Parafii,

2) metryki chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem ślubu (prosimy o nie w parafiach chrztu św. narzeczonych),

3) świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu - prosimy o nie w parafii gdzie zostaliśmy bierzmowani),

4) ostatnie świadectwo z katechizacji,

5) dowody osobiste narzeczonych,

6) świadectwo ukończenia kursu nauk przedmałżeńskich (należy dostarczyć po zakończeniu kursu),

7) zaświadczenie o odbyciu rozmów w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego (dostarczamy, podobnie jak w przypadku kursu przedmałżeńskiego),

8) dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres),

9) w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego (w trzech egzemplarzach) o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia),

10) jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny, przedstawiają stosowny akt,

11) świadectwo wygłoszenia zapowiedzi w parafii drugiej strony (chodzi o parafię faktycznego zamieszkania narzeczonego [lub narzeczonej] - prośbę o wygłoszenie zapowiedzi narzeczeni dostarczają i po wygłoszeniu odbierają sami),

12) zaświadczenia o spowiedzi - pierwsza po zgłoszeniu zapowiedzi, druga w przeddzień ślubu (można oddać w dniu ślubu).

Jesteśmy na Facebooku! Zobacz, polub, obserwuj...

Msze Święte

 

Niedziela: 8:00; 10:00 (rodzinna); 11:30; 18:00

w tygodniu: 6:30; 9:00; 18:00

 

Spowiedź Św. 15 min przed każdą Mszą Św.

 

Kancelaria parafialna czynna od od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej.

Sakramenty - wszystko o potrzebnych dokumentach, itp.

GODZINKI

niedziela, godz. 7.40.

MSZE ŚWIĘTE PORANNE

dni powszednie, godz. 6.30.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

dni powszednie, godz. 8.45.

KATECHUMENAT

I - poniedziałek, godz. 19.00.

II - wtorek, godz. 19.15.

CHÓR PARAFIALNY

wtorek, godz. 19.00.

KRĄG BIBLIJNY

wtorek, godz. 20.00.

(od 27.09)

SCHOLKA DZIECIĘCA

poniedziałek, godz. 17.30.

LSO

środa, godz. 17.00.

ADORACJA

środa, godz. 20.00.

Skorzystaj z zaproszenia! Bóg czeka na Ciebie. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi Św.

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

czwartek, ok. godz. 18.30.

FRATERNIA DZIECIĘCA ALBERCIK

piątek, godz. 16.00.

Porad udziela Pani adwokat

Aleksandra Wilk-Fojud

Róża Różańcowa Rodziców to modlitwa za dzieci małe, duże, a także te, które mają już swoje dzieci. Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie? Przeczytaj!

Nakrętki składamy w kościele, do opisanej beczki.

Darmowy licznik odwiedzin

Licznik działa od 9.08.2015.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny

© Parafia św. Alberta Wielkiego we Wrocławiu